TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Khóa học "TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH - RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH GIỮA NGHIÊN CỨU VÀ CHÍNH SÁCH"

Khóa học nhằm giúp học viên có khả năng: 
1. Hiểu được tầm quan trọng của việc phổ biến kết quả nghiên cứu tới các nhà hoạch định chính sách nhằm thúc đẩy quá trình hoạch định chính sách dựa vào bằng chứng
2. Phân biệt và xác định được kết quả nghiên cứu, hàm ý và khuyến nghị chính sách.
3. Xây dựng được chiến lược truyền thông chính sách và kế hoạch hành động 
4. Phát triển kỹ năng truyền tải kết quả nghiên cứu tới các nhà hoạch định chính sách bằng các hình thức truyền thông nói và viết.

Thời gian: 24-27/8/2015
Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Đăng ký qua địa chỉ email: htt@huph.edu.vn trước 17 giờ ngày 16/08/2015.

 

AttachmentSize
PDF icon Lịch học228.5 KB
PDF icon Biểu mẫu đăng ký236.06 KB