TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Cơ hội việc làm của Công ty Cẩm Hà

Trường Đại học Y tế công cộng xin gửi đến các anh/chị và các bạn cựu học viên, sinh viên thông tin cơ hội việc làm của Công ty Cẩm Hà.

Chi tiết theo đường link: http://tuyendung.camha.vn/vi