TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Thông báo về việc thay đổi tên trường tiếng Anh, thay đổi địa chỉ

Nhà trường xin trân trọng thông báo tới các cựu sinh viên về việc thay đổi tên Trường tiếng Anh, thay đổi địa chỉ của Trường cụ thể như sau:

1. Địa chỉ mới của Trường: Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (xin gửi kèm sơ đồ hướng dẫn đường đi)

http://www.huph.edu.vn/route/flash/route_hsphroute.html

http://www.huph.edu.vn/news/2830

2. Tên trường tiếng Anh mới: Hanoi University of Public Health

 (Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của của Trường đã được Bộ Y tế ký Quyết định ban hành ngày 18/10/2016)

3.  Thay đổi logo của Trường: xin xem ở đường link: https://www.dropbox.com/s/226jdclmqcattpz/Logo_HUPH%20new.png?dl=0