TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Cơ hội việc làm tại Dự án An ninh y tế toàn cầu - Cục Y tế dự phòng - 28.02.2017

Nhà trường gửi tới các bạn CSV tuyển dụng vị trí Cán bộ thông tin y tế cho Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh y tế toàn cầu tại Việt Nam - Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

Hồ sơ dự tuyển nộp bản cứng trực tiếp tới Văn phòng Cục Y tế dự phòng và bản mềm tới email longvutb@gmail.com và hunghsph@gmail.com
Hạn nộp hồ sơ: 17/3/2017.
Chi tiết theo đường link: