TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển cập nhật 2015

Các bạn cựu sinh viên và người nhà chú ý danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển cập nhật:
http://dtdh.huph.edu.vn/vi/node/3645