TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Cơ hội nghề nghiệp

20. Cơ hội việc làm tại Chương trình phòng chống và kiểm soát bệnh tật (CDC) ở Việt Nam-Up ngày 02/3/2018.

19. Cơ hội việc làm tại Chương trình phòng chống và kiểm soát bệnh tật (CDC) ở Việt Nam-Up ngày 22/02/2018

18. Cơ hội việc làm tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng - Up ngày 09/02/2018

17. Cơ hội việc làm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc-Up ngày 30/01/2018 (tiếp)

16. Cơ hội việc làm tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc-Up ngày 30/01/2018

15. Cơ hội việc làm tại Bệnh viện Medlatec

14. Cơ hội việc làm tại Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)-Up ngày 30/01/2018

13. Cơ hội việc làm tại Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)-Up ngày 30/01/2018

12. Cơ hội việc làm tại Trường mầm non Kitten,BT 60 TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội-22.01.2018

10. Cơ hội việc làm tại dự án Hpet Trường Đại học Y tế công cộng-22.01.2018

11. Cơ hội việc làm tại Cục Môi trường Y tế - Bộ Y tế-22.01.2018

10. Cơ hội việc làm tại dự án tại Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế-22.01.2018

9. Cơ hội việc làm tại Công ty TNHH Dịch vụ trợ thính Quang Đức-22.01.2018

8. Cơ hội việc làm tại công ty TNHH Quản lý và đầu tư y tế Quốc Tế - 15.02.2017

7. Cơ hội việc làm tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Giáo Dục Việt Nam - 17.02.2017

6. Cơ hội việc làm tại Tổ chức Tầm nhìn Việt Nam - 24.02.2017

5. Cơ hội việc làm tại  Công ty CP Phát Triển CN Đông Nam Dược - 27.02.2017

4. Cơ hội việc làm tại Dự án An ninh y tế toàn cầu - Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế - 28.02.2017

3. Cơ hội việc làm tại Tổ chức Tầm nhìn Việt Nam - 06.3.2017

2. Cơ hội việc làm tại Tổ chức Tầm nhìn Việt Nam - 18.12.2017

1. Cơ hội việc làm tại Trung tâm nghiên cứu chính sách phòng chống chấn thương Trường Đại học Y tế công cộng