TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép Nhà trường đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học ngành Xét nghiệm Y học dự phòng

Nhà trường xin gửi tới các anh/chị và các bạn cựu sinh viên Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Nhà trường đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học ngành Xét nghiệm Y học dự phòng.

Chi tiết xin mời xem đường link sau: https://www.dropbox.com/s/ytl1nqw6c765cur/QD%20dao%20tao%20lien%20thong%...