TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Cơ hội việc làm tại Hội Y tế công cộng Việt Nam

Nhà trường xin gửi đến các cựu sinh viên thông tin tuyển dụng 01 cán bộ "Quản lý Chương trình" (Program Manager) của Hội Y tế công cộng Việt Nam. Thời hạn nộp hồ sơ kéo dài đến ngày 30 tháng 11 năm 2016. 
 
Thông tin chi tiết về các yêu cầu của công việc mời xem trong đường link kèm theo: https://www.dropbox.com/s/gh2pqu6ycckb5k3/VPHA%20Opportunities%20-%20Program%20Manager%20-%20Dealine%2030.11.2016.pdf?dl=0