TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Giới thiệu về Hội cựu sinh viên trường Đại học Y tế công cộng

Hi cựu sinh viên nơi gắn kết các thế hệ CSV:

* Hình thành và phát triển:

Hội cựu sinh viên (CSV) được Trường Đại học Y tế công cộng được thành lập theo Quyết định số 1293/QĐ-ĐHYTCC, ngày 05/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng.

(BCH Hội CSV ra mắt tại ngày hội cựu sinh viên lần thứ nhất năm 2015)

* Tên gọi:

  • Tiếng Việt: HỘI CỰU HỌC VIÊN - SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
  • Tiếng Anh: ALUMNI ASSOCIATION OF HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH
  • Viết tắt: AHA

* Chức năng nhiệm vụ

Hội CSV Trường Đại học Y tế công cộng là một tổ chức xã hội, tự nguyện nhằm tập hợp tất cả các thế hệ sinh viên đã từng theo học tại Nhà trường và hiện đang công tác, hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước thành một mạng lưới đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau và đóng góp chuyên môn, vật chất, tinh thần cho sự phát triển bền vững của Trường Đại học Y tế công cộng.

* Cơ cấu tổ chức

BCH Hội CSV có 15 thành viên, là đại diện của tất cả các loại hình đào tạo và có mặt ở 3 miền Bắc – Trung – Nam, gồm: 01 Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch, và 10 Ủy viên BCH, trong đó Thường trực Hội gồm 5 thành viên.

Danh sách BCH Hội CSV:

TT

Họ và tên

Chức
danh

Lớp

Số ĐT

Email

Cơ quan công tác

1

Trần Đại Quang

Chủ tịch

CNCQ 1

0932299677

daiquang_nihe@yahoo.com

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế

2

Đỗ Mạnh Hùng

Phó
Chủ tịch

Thạc sỹ YTCC 9

0913304075

hungdm.nip@gmail.com

BV Nhi Trung ương

3

Trần Thị Minh Phượng

Phó
Chủ tịch

Thạc sỹ QLBV 3

0974569999

ttmphuong99@yahoo.com.vn

Trung tâm Y tế Quận Ba Đình, Hà Nội

4

Lê Văn Giang

Phó
Chủ tịch

Tiến sĩ năm 2015

0912000179

levangiangfda@yahoo.com

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế

5

Đỗ Anh Chính

Phó
Chủ tịch

CN
VHVL 5

0948333571

anhchinhcmp1@gmail.com

Trung tâm YTDP Thành phố Hà Nội

6

Dương Minh Đức

Ủy viên

CNCQ 2

0983318912

dmd@hsph.edu.vn

Trường Đại học Y tế công cộng

7

Đoàn Tuấn Anh

Ủy viên

CKI 25

0912120508

dtanh68@gmail.com

TTYT Thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh

8

Nguyễn Linh Chi

Ủy viên

CKI 29

0912018920

linhchipct@gmail.com

TT Truyền thông GDSK tỉnh Yên Bái

9

Đặng Lê Trí

Ủy viên

CNCQ 7

0973029036

tridangle@gmail.com

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế - Bộ Y tế

10

Nguyễn Đắc Chính

Ủy viên

CNCQ 9

0975628977

ndchinhytcc@gmail.com

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Lào Cai

11

Trần Quang Thông

Ủy viên

Thạc sĩ YTCC8

0983190964

thongvss@gmail.com

Thanh tra - Bộ Y tế

12

Phan Thanh Hòa

Ủy viên

Thạc sỹ YTCC 13

0918973520

hoadongthap@gmail.com

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

13

Nguyễn Xuân Tình

Ủy viên

Thạc sỹ QLBV 4

0978999599

tinhsytbg72@gmail.com

Sở Y tế Bắc Giang

14

Đồng Thị Minh Thư

Ủy viên

CN
VHVL 6

0917620181

thaothudb@gmail.com

Trung tâm YTDP tỉnh Điện Biên

15

Phạm Hồ Dũng

Ủy viên

CKI 31

0916100770

dunghopham@gmail.com

Trung tâm YTDP tỉnh Nam Định

(Hình ảnh đại diện Thường trực Hội CSV)