TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Cựu sinh viên sẻ chia hiệu quả các hoạt động với Nhà trường

CSV Trường ĐHYTCC là một trong những nguồn lực quan trọng, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng cường chất lượng giáo dục của Nhà trường.  Những đóng góp về trí tuệ, tinh thần và vật chất từ  CSV luôn được Nhà trường trân trọng:

1. CSV đóng góp cho sự phát triển đào tạo của Nhà trường:

  • CSV đóng góp cho chương trình đào tạo của trường để cải tiến hoặc thay đổi nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội thông qua các buổi tọa đàm định hướng phát triển nghề nghiệp chuyên môn của Nhà trường.
  • CSV hỗ trợ Nhà trường tạo dựng các cơ sở thực địa, thực hành lâm sàng cho sinh viên và hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên thực tập.

Ở các vị trí đứng đầu cơ quan tổ chức, CSV có điều kiện để quyết định nhận các thế hệ sinh viên của Nhà trường đến thực hành, thực tập. Giám đốc Bệnh viện Nông nghiệp I là CSV cao học Y tế công cộng khóa I, Giám đốc Trung tâm YTDP Hà Nội là CSV cao học Y tế công cộng khóa III đã tạo điều kiện  cho nhiều lớp sinh viên đến thực tập, thực hành.

TS. Lê Văn Giang (Cựu nghiên cứu sinh khóa 9)– Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế phát biểu đóng góp ý kiến cho chương trình đào tạo của nhà trường trong buổi tọa đàm định hướng phát triển chuyên môn y tế công cộng và quản lý bệnh viện ngày 25/4/2016

 

 

CSV Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội gặp gỡ nhóm sinh viên CNCQ K12 của trường tham gia thực tập tháng 12/2016

  • Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn giữa các CSV với các SV đang theo học tại trường trong các buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp.
  • Năm 2010: Ngày 28/4/2010 Nhà trường đã tổ chức buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho CNYTCC khóa 5 sắp tốt nghiệp và mời các cựu sinh viên khóa 1,2,3,4 về chia sẻ thông tin gồm : Lương Thị Ninh (CNCQK1) công tác tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc; Hà Diệu Linh (CNCQK2) công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Đinh Thị Thu Hồng (CNCQK3) công tác tại tổ chức Save Children; Chu Mạnh Luân (CNCQK4).
  • Năm 2016: Ngày 25/4/2016 Nhà trường tổ chức buổi tọa đàm định hướng phát triển nghề nghiệp chuyên môn y tế công cộng và quản lý bệnh viện đã mời các cựu sinh viên về chia sẻ gồm Đặng Lê Trí (Cựu SV CNCQ  K7) – công tác tại Viện chiến lược và chính sách Bộ Y tế;    Nguyễn Xuân Trường (Cựu SV CNCQ K8 – Công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định; Vũ Duy Năng (Cựu SV CNCQ K3) – công tác tại Bộ Công An; Trần Kim Hoàng  (Cựu SV CNCQ K8) – công tác tại Viện nghiên cứu và hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng vắc xin và sinh phẩm y tế; Nguyễn Xuân Tình (Cựu HV Cao học QLBV K4) – Công tác tại Sở Y tế Bắc Giang; Đoàn Văn Chính (Cựu SV K2 CNCQ) – Công tác tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; Đỗ Mạnh Hùng (Cựu SV CHYTCC K9) – Công tác tại BV Nhi Trung ương). Ngoài ra nhiều cựu sinh viên còn được mời về tham dự với vai trò là Nhà tuyển dụng gồm Ông Lê Văn Giang (cựu NCS9) – Phó cục trưởng Cục An toàn VSTP- Bộ Y tế; Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Cựu CHYTCC8) – Trưởng phòng TCCB Sở Y tế Bắc Giang; Ông Nguyễn Nhật Cảm (Cựu CHYTCC3) – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Bích Hường – PGĐ BV Việt Đức; ông Hà Hữu Tùng (Cựu CHYTCC1) GĐ BV Nông Nghiệp.

2. CSV tham gia các hoạt động nâng cao vị thế của Trường:

  • Hỗ trợ các dự án lớn tại trường thông qua các việc như: điều tra, giám sát tại địa phương, hỗ trợ các hoạt động hậu cần cho nghiên cứu, phân tích số liệu…Trong đó có thể kể đến dự án CDC đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều CSV các khóa/lớp cử nhân chính quy, CNVLVH, CKIYTCC, thạc sĩ YTCC, tiến sĩ YTCC. Các nhiệm vụ mà CSV đã hỗ trợ dự án như: hỗ trợ kỹ thuật; hỗ trợ việc tổ chức các khóa học trong khuôn khổ cấu phần SBS-CDC: Khóa học "Phương pháp nghiên cứu định tính nâng cao"; Khóa học "Phương pháp nghiên cứu kết hơp", Xử lý và phân tích các số liệu đánh giá kết thúc khóa học; phụ trách M&E chương trình Nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo (VLMCS); hỗ trợ cấu phần Dịch tễ - Thống kê/SI hoặc là học viên tham gia các khóa học do dự án tổ chức như: "Phương pháp nghiên cứu kết hơp", "Phương pháp nghiên cứu định tính nâng cao", cấu phần SI (Epi-Bio)…
  • CSV làm đầu mối tại địa phương nơi Nhà trường triển khai các hoạt động từ thiện vì cộng đồng.

CSV nhà trường tham gia hoạt động từ thiện tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Tỉnh Hà Giang năm 2015, nơi có CSV làm trưởng Trạm Y tế xã

3. CSV hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho Nhà trường: Trong các ngày Lễ lớn của Nhà trường, CSV không những hỗ trợ tích cực về vật chất mà còn nô nức cùng nhau về tham dự góp phần thành công cho các sự kiện.

CSV Thạc sĩ Y tế công cộng khóa 10 chúc mừng và trao tặng quà cho Nhà trường nhân dịp Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập