TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

THỂ LỆ CUỘC THI SẢN XUẤT VIDEO TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK NĂM 2022 - 2023

Cuộc thi sản xuất video trên nền tảng TikTok mùa 2  với chủ đề “Shine your summer”  được tổ chức như một cách thức để người học, cựu người học Trường Đại học Y tế công cộng thể hiện tình cảm, sự gắn bó với Trường; tạo môi trường gắn kết giữa người học, cựu người học với các thầy cô và Nhà trường, giữa người học, cựu người học với nhau; góp phần phát triển thương hiệu HUPH trên các kênh truyền thông xã hội; là sân chơi bổ ích, giúp người học, cựu người học phát huy khả năng sáng tạo, các kỹ năng truyền thông trên nền tảng số.

Thể lệ Cuộc thi vui lòng xem TẠI ĐÂY