TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Chân dung cựu sinh viên

 

 

 

 

Bùi Thị Hải Anh

“NỮ THỦ KHOA XUẤT SẮC TOÀN DIỆN”