TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HỘI CỰU SINH VIÊN

Quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp Cử nhân YTCC cho học viên hệ Cử nhân Vừa làm vừa học

Nhà trường chia sẻ tin vui dành cho các bạn học viên Cử nhân Y tế công cộng hệ Vừa làm vừa học:

Dưới đây là 03 Quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho 03 cựu học viên hệ Cử nhân Vừa làm vừa học của Nhà trường tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Lai Châu. Hiện nay, Tỉnh Lai Châu cũng đã có khoảng 30 cử nhân YTCC VLVH của trường đã được chuyển ngạch từ đợt tháng 10/2016.